Месторабота:

Ключови компетенции:

  • Камъни в бъбреците – диагностика, лечение и разбиване


  • Увеличена простата – диагностика, лазерни и безкръвни операции


  • Рак на простатата – диагностика и лечение


  • Ехография на пикочополовата система


  • Заболявания на мъжката половата система


  • Андрологични консултации

Професионален опит:

Професионалена кариера

Д-р Василев завършва медицина в Медицински Университет София, България и Universite Paris VII, France през 2003 г.
През 2008 г. придобива специалност по урология в Медицински Университет София, България.

Професионален опит

2003 – 2008 специализация по урология в Клиника по Урология на Университетска многопрофилна болница за активно лечение (УМБАЛ) “Александровска”
2008 – 2010 – лекар уролог в Отделение по Онкоурология към Клиника по Урология – УМБАЛ “Александровска”
2010 до момента – главен асистент в Отделение по Онкоурология към Клиника по Урология – УМБАЛ “Александровска”
2013 – Защитен Дисетрационен Труд на тема „Използване на флуоресцентна светлина (PDD) при диагностиката и лечението на туморите на пикочния мехур.

Допълнителни специализации и курсове

Курс по интервенционален ултразвук в урологията (2006)
Курс по абдоминална ехография (2007)
Курс по Екстракорпорална литотрипсия (2007)
Курс по Лапароскопска урология – Strasbourg, France (2008)
Курс по Лапароскопска и ендоурология – Montpellier, France (2009)
Курс по Робот-асистирана хирургия в урологията (2012)
Курс по Екстракорпорална литотрипсия – Lyon, France (2014)
Курс по Лазерно разбиване на камъни в бъбреците – Milan, Italy (2014)
Курс по Лазерно лечение на увеличена простата (ДПХ) – Helsinki, Finland (2014)

Членство

Българско Урологично Дружество
Европейска Асоциация по Урология
Председател на Бългаската Асоциация на Младите Уролози (BAYU)
Българска Асоциация по Урология, Нефрология и Трансплантация – “УРОНЕТ”
Член на редакционната колегия на Списание “УРОНЕТ”
Главен редактор на Списание “BAYU Media”
Член на daVinci Surgery online community

Прегледи и консултация с Д-р Василев:

Прегледи

Консултативен център “Urology.bg Clinic”
ул. Г. С. Раковски №186, София

Тел. 0898 765 649

Запази час